Rallykommitté

Ansvarar för att hålla i veckoträningarna för nybörjare och fortsättningsgrupper. Ordnar kurser i rallylydnad, samt planerar och genomför officiella tävlingar.  

Denna kommitté är en stor del av klubben och många kommer till veckoträningarna, likaså har vi haft ett stot antal hundar som kommit till start på tävlingarna.

Vill du komma i kontakt med denna kommitté kontakta någon av nedanstående personer

Anette Söderlund
070-570 59 47
email

 

 

Monika Widenmo
072-500 03 52
email

 

 

Sara Brännmark
070-265 82 58
email

 

 

Yvonne Strömbäck
070-352 52 87
email

 

 
Stina Gählman
070-373 21 36
email