Lydnads kommitté

Ansvarar för att hålla i veckoträningar av tävlingslydnad. Vi ska verka för utbildning och vidareutbildning av instruktörer och funktionärer, arrangera lydnadstävlingar, hålla kurser i lydnad.

Vi har certifierade allmänlydnads- och tävlingslydnadsinstruktör, tävlingsledare och ska utbilda tävlings sekreterare.

För att delta på träningar måste hunden vara vaccinerad, ha en bra grundlydnad och kunna träna i närheten av andra hundar.
Du ska ha ett intresse för tävlingslydnad och gärna ha gått en kurs.

 

Vill du komma i kontakt med denna kommitté kontakta någon av nedanstående personer.

Kerstin Nordqvist
070-588 89 83

Maria Nyman
070-204 72 21

Mona Hedlund
070-539 23 01

Elina Brämsgården
070-573 35 49